Tecken för block

För att på endast två personer kunna täcka upp en hel planhalva använder beachvolleyspelare tecken som visas bakom ryggen (av den spelare som inte servar till den servande medpelaren). Tecknen visas med hjälp av olika kombinationer med fingrarna. Vänster hand representerar vänster motspelare och vice versa. De vanligaste är tecknen är:

  • Ett finger: Blockningen kommer att ske parallellt med sidlinjen (sk. “parreblock”).
  • Två fingrar: Blockningen kommer att ske diagonalt över spelplanen (sk. “digge”).
  • Knuten näve: Ingen block kommer att ske
  • Öppen hand: Blockaren anpassar blocken efter hur motspelaren agerar

[youtube 3D5RcD-4__I]

/Gustav