Årsmöte torsdagen den 15 april

JBC håller årsmöte den 15 april.

Tid: Kl 19.00

Plats: Antagligen hemma hos Gustav Alnervik och Kristoffer Elg.

Vid årsmötet behandlas bland annat följande:

•Godkännande av kallelsen

•Fastställande av föredragningslista

•Verksamhetsberättelse och bokslut

•Revisorns berättelse

•Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

•Fastställande av antal ordinarie ledamöter, minst tre, samt eventuella ersättare i klubbstyrelsen

•Val av klubbstyrelse

•Val av minst en myndig revisor och minst en ersättare

•Motioner

•Verksamhetsplan och ekonomiska riktlinjer, fastställande av medlemsavgift samt övriga förslag från klubbstyrelsen

•Val av valberedning

Alla medlemmar i klubben har rätt att lämna motion till klubbens årsmöte. Motionen skall vara underskriven av minst en motionär. Motionen skall vara klubbstyrelsen tillhanda senast 10 dagar före årsmötet. Så har ni något som ni tycker att vi ska satsa på eller som ni tycker att vi ska ändra på så är ni välkomna med idéer och förslag.

Välkomna!

/Martin