Ny beachvolleybollhall kommer byggas i Jönköping!

Många har hört av sig och önskat en inomhushall för beachvolleyboll i Jönköping. Den närmaste hallen ligger i Göteborg som många av våra medlemmar pendlar till med jämna mellanrum, men nu är det snart slut på det!

Den nya beachvolleybollhallen kommer ligga vid munksjön, bredvid polishuset.

Den nya beachvolleybollhallen kommer ligga vid munksjön, bredvid polishuset.

Jönköpings kommuns tekniska kontor hade igår ett möte där det beslutades att en ny hall skall byggas i närheten av polishuset vid munksjöbron.

Byggrättens storlek ger utrymme att bygga en hall som inrymmer 6 inomhusbanor, omklädningsrum, klubblokaler m m. I anslutning till byggnaden finns möjlighet att anlägga 4 utomhusbanor. På tredje våning kommer en läktare finnas samt en cafeteria finnas. Hallens storlek beräknas till 400kvm och beräknas kosta 45miljoner att bygga. Preliminärt inflyttningsdatum är Januari 2011.

“Vi är mycket glada att kommunen äntligen tagit vår sport på allvar, detta ger oss möjlighet att utveckla våra spelare för vår satsning att få med två spelare till OS 2016 i Rio de Janeiro “beachvolleybollens huvudstad”. Vi har under en längre tid fört diskussioner med kommunen om drift av anläggningen och har tecknat ett 5-årigt avtal angående detta. JBC kommer att driva uthyrning av hallen, träningsverksamhet samt tävlingar. Cafeterian kommer drivas av ett lokalt företag i Jönköping.

Vår förhoppning är att många nya Jönköpingsbor blir intresserade av beachvolleyboll som är en fantastiskt rolig sport som ännu inte fått det genomslag i Sverige som det förtjänar. En undersökning visar dock att beachvolleyboll är den sport som har ökat mest i popularitet bland ungdomar i Sverige sedan 2001. Ett mål med vår verksamhet är att ha 300 medlemmar 2012, ett mål som vi tror är realistiskt med tanke på våra förutsättningar.

Nu återstår mycket arbete för att skapa en trivsam lokal där förutsättningarna för bra spel är i centrum.” -Säger klubbens ordförande Martin Fredriksson.

Håll utkik efter mer information på JBC-s blogg.

/Styrelsen i JBC