Ingen turnering på onsdag den 7/8

På onsdag den 7/8 blir det ingen spontanturnering på vätterstranden.

Tips på andra aktiviteter:

Ni som undrar varför det inte blir någon spontanturnering kan jag berätta att vi innan sommaren gjorde ett schema på vilka onsdagar vi skulle ha turneringar. Det schemat finns på förstasidan på vår hemsida. Anledningen att vi inte kör varje onsdag är att det tyvärr är för få engagerade i klubben. Brinner du för volleyboll och tror att du kan hjälpa till med något får du gärna kontata oss.

/Martin